Amanae Academy
Opleiding en Training

amanae bodywork heart activation in group

Dit is een ervaringsgerichte opleiding, die verder gaat dan het aanleren van een techniek.

Je leert hoe je mensen (en jezelf) terug in verbinding kan brengen met hun (jouw) lichaam en alles wat zich daar bevindt. Hoe het lichaam toegang heeft tot elk aspect van ons mens-zijn.

Je leert via de praktijk de verschillende aspecten van hoe het lichaam zich uit in zijn eigen taal: bewegingen, energetische onderstromen, pijn en ziekte, geluid, gedrag, en natuurlijk emoties. Je leert dat wat (onbewust) onderdrukt wordt, op een andere manier naar voren wordt gebracht. Er wordt veel aandacht besteed aan dit te leren herkennen, te voelen en ernaar te luisteren. En vooral om contact te maken met die onderdrukte delen.

Als je zo diep met mensen werkt, dan vraagt dit om een zeer veilige ruimte, en die veiligheid komt voort uit jouw bereidheid zelf naar die plekken te gaan waar je "blokkeert". Dan kan je anderen uitnodigen, dan weet je waar ze zijn, en kan je bij hen en hun ervaring aanwezig blijven, ook als dit voor hen zelf bijna onmogelijk is.

Enerzijds wordt dus de techniek aangeleerd, maar de focus ligt ook sterk op het vrijmaken van je eigen blokkades zodat je vrij bent om de techniek toe te passen met jouw eigenheid. Deze opleiding vraagt dan ook dat je komt opdagen als mens, in al jouw kwetsbaarheid en kracht, met al je licht en duisternis.


Opbouw

I. Basis (Van hart tot hart)

In deze 3-daagse module wordt de basis van het werk uit de doeken gedaan, en leer je werken met de punten op het hart, zowel op de voor- als de achterzijde.

Elke Amanae sessie begint steeds met de hartpunten, en zodoende vormen de hartpunten de ingang tot dit werk. Een sessie op het hart alleen kan vaak al héél veel in beweging zetten.

Na deze module kan je aan de slag op vrienden (en familie). Ervaren therapeuten kunnen het eventueel ook al toepassen in hun praktijk.

"Oefenen met Amanae is een heel mooie spiegel en een bijzonder oefenterrein om te groeien als therapeut."

"Als ik denk aan de opleiding voel ik mijn hart glimlachen. Het is een proces dat je aangaat om dichter bij jezelf te komen en vanuit liefde en mededogen alles te kunnen ontmoeten. Je voelt je eigen blokkades en je krijgt inzichten in jezelf."

"De opleiding was een diepgaande oefening in aanwezigheid, bij mezelf, bij de ander, en wat die ander in mij losmaakt. Het toonde mij wat voor helende kracht er in mij (en in ieder van ons) zit, door die aanwezigheid. De opleiding vond ik heel goed gebalanceerd: techniek, theorie, achtergrond, en veel oefening en zelf-werk. Op enkele dagen tijd maak je een diepe sprong, waar je nadien echt mee aan de slag kan. Het is best een intens proces, maar de deskundige en vriendelijke begeleiding van Kim loodst de groep er in volle vertrouwen door."

Prijs: 620€ excl. btw
maximaal 6 deelnemers

Volgende data:
indien voldoende interesse wordt er nog een extra Basis georganiseerd in 2023.
De data voor 2024 moeten nog vastgelegd worden.
van 9u00 tot 17u30, zonder overnachting


II. Essentie

De essentie wordt aangeleerd in vier 4-daagse modules, oefendagen, en een optionele 3-daagse verdiepingsretreat.

Je leert werken in de belangrijkste regio's en punten op het lichaam die in 90% van de sessies gebruikt worden, zoals het bekkengebied, de longen, de rug en buik, de nek en keel. In elke module wordt een specifieke regio uitgelicht.

Er wordt daarnaast ook veel aandacht besteed aan innerlijk kind werk, licht- en schaduwwerk, projecties, patronen, intuïtie, energie enz... Geen ellenlange theorie, maar we starten vanuit het zichtbaar maken wat er in jou en in de groep leeft, of geleefd wil worden.

Na deze modules ben je klaar om zelf aan de slag te gaan in één-op-één sessies. Je kan de mensen waar je mee werkt werkelijk ontmoeten en begeleiden naar hun diepere lagen.

Prijs: 830€ excl. btw (per 4-daagse module)
maximaal 6 deelnemers
Inschrijven kan alleen voor het hele traject.
Voorwaarde: je hebt I.Basis (Van hart tot hart) gevolgd, of de Introductory Amanae Course (Opening the heart).
Contacteer me als je wil instromen en er geen Basis-module meer ingepland staat.

Module 1: 14 - 17 december 2023
Module 2: 14 - 17 maart 2024
Module 3: 30 mei - 2 juni 2024
Module 4: 5 - 8 september 2024
van 9u00 tot 18u00, zonder overnachting


III. Verdieping

Na het volgen van de essentie modules krijg je de mogelijkheid om aan te sluiten bij deze verdiepingsmodules.

  • Modules met lichaamsregio's of punt-verdiepingen die niet aan bod kwamen tijdens het jaartraject
  • Amanae breathwork, waarbij je kleine groepen leert begeleiden in breathwork, en hoe je iedereen toch op een zeer individuele manier kan bijstaan
  • Leren werken met de (geblokkeerde) diepere stromingen doorheen het lichaam en het verbinden van verschillende punten met elkaar

In parallel: Amanae meerdaagses

Wil je verder met dit werk, dan is het een must om een meerdaagse retreat te volgen, om een nog diepere connectie met jezelf en het werk te krijgen.